รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management
ผู้แต่ง  อนิวัช แก้วจำนงค์
เลขหมู่  658.3 อ179ก