รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  อักษรย่อ และ คำย่อ
ผู้แต่ง  ธิงค์ บียอนด์
เลขหมู่  495.9131 อ464