รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  ปี่พาทย์มอญรำ
ผู้แต่ง  พิศาล บุญผูก
เลขหมู่  784 พ757ป