รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
ผู้แต่ง  ชัชพล ไชยพร
เลขหมู่  อ923.1593 ช356พ