รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผู้แต่ง  ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
เลขหมู่  923.1 ท264ย