รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า : ว่าด้วยตำนานเมืองและพระเครื่องเลื่องชื่อ
ผู้แต่ง  สมบัติ พลายน้อย
เลขหมู่  294.3437 ส254ร