รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  มือสังหาร : ภาคดอกไม้เร่ร่อนไร้ฝั่ง
ผู้แต่ง  กิดเดนส์. จิ๋วป่าเตา
เลขหมู่  น ก661ม