รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  นิวยอร์ก New York
ผู้แต่ง  กฤตธี โคละทัต
เลขหมู่  917.47 ก274น 2558