รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  การตลาดเข้าใจง่ายใน 3 นาที = How to master marketing in just 3 minutes a day
ผู้แต่ง  พงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์
เลขหมู่  658.8 พ112ก 2556