รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  พูดเป็นเห็นเงินล้าน
ผู้แต่ง  ตะวัน ตะพานทอง
เลขหมู่  808.51 ต258พ