รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  วรรณกรรมภาพขุนช้าง - ขุนแผน
ผู้แต่ง  ประเวท แดงดา บรรณาธิการ
เลขหมู่  895.911 ป383ว