รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  เทคนิคการพูด สำหรับพิธีกร โฆษกและนักพากษ์ ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง  สมชาย กิจยรรยง
เลขหมู่  808.5 ส239ท 2558