รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  เป็นประชารัฐสู่รัฐไทยใหม่ เล่ม 3
ผู้แต่ง  อัคนี คคนัมพร
เลขหมู่  303.64 อ469ป