รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  ฝรั่งเศสในโลกเก่า: ประวัติศาสตร์จักรวรรดิฝรั่งเศสก่อนสมัยใหม่
ผู้แต่ง  อนันตชัย จินดาวัฒน์
เลขหมู่  944.04 อ169ฝ 2558