รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  อวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน : พื้นฐานทางการแพทย์
ผู้แต่ง  ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์ (บรรณาธิการ)
เลขหมู่  611.95 อ441 2557