รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  สงครามกลางเมือง "กบฏ แมนฮัตตัน"
ผู้แต่ง  เพลิง ภูผา
เลขหมู่  320.9593 พ922ส 2558