รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี 4,000 คำ
ผู้แต่ง  เสาวลักษณ์ ธนศักดิ์รุ่งเรือง, ผู้แปล
เลขหมู่  495.781 ศ337 2558