รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  ก้อนหินน้อยนักเดินทาง
ผู้แต่ง  ภูมิไฑ ปทุมสูติ ศกุนตลา ลัคนศิยานนท์ แมคแคฟเฟอรี่, แปล
เลขหมู่  ย ภ667ก 2557