รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาอีบุ๊คบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา e-book บน Tablet PC
ผู้แต่ง  ภาสกร เรืองรอง
เลขหมู่  005.36 ภ493ก 2557