รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  ความเป็นมา คนอีสาน ในเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง  ไผท ภูธา
เลขหมู่  959.3 ผ951ค 2558