รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  National Geographic
ปีที่  16
ฉบับ  182
เดือน  กันยายน
ปี  2559