รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  เนชั่นแนลจีโอกราฟิก
ปีที่  19
ฉบับ  220
เดือน  พฤศจิกายน
ปี  2562