รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  เนชั่นแนลจีโอกราฟิก
ปีที่  20
ฉบับ  230
เดือน  กันยายน
ปี  2563