รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  เนชั่นแนลจีโอกราฟิก
ปีที่  20
ฉบับ  232
เดือน  พฤศจิกายน
ปี  2563