ยินดีต้อนรับเข้าสู่ หน้าการโหลดภาพ ท่านสามารถเข้ามาโหลดภาพ หลังจากวันงาน 2 วันเป็นต้นไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ชื่อเรื่อง สถานที่ หน่วยงาน/คณะ วันงาน รูป
โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนา e-Learning ให้ประสบความสำเร็จ ห้องประชุม สวส. อาคาร 2 ชั้น 9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ธ.ค. 2557- 2 ธ.ค. 2557 รูป
บุคลากร สวส. มรธ. ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พ.ย. 2557-25 พ.ย. 2557 รูป
การสัมมนาทางพุทธศาสนา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 12 พ.ย. 2557-12 พ.ย. 2557 รูป
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมศรีเจริญ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 12 พ.ย. 2557-12 พ.ย. 2557 รูป
งานแถลงข่าวแรลลี่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 11 พ.ย. 2557-11 พ.ย. 2557 รูป
ประชุมจัดทำแผนประปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 ห้องชมวีดิทัศน์รวม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 พ.ย. 2557- 7 พ.ย. 2557 รูป
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 29 ต.ค. 2557-29 ต.ค. 2557 รูป
ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 8 ต.ค. 2557- 8 ต.ค. 2557 รูป
บายศรีสู่ขวัญ คณะมนุษย์ฯ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 2557- 1 ต.ค. 2557 รูป
พิธีมอบวุฒิบัตร นศ.จีน (1) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 26 ก.ย. 2557-26 ก.ย. 2557 รูป
พิธีมอบวุฒิบัตร นศ.จีน (2) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 26 ก.ย. 2557-26 ก.ย. 2557 รูป
พิธีมอบวุฒิบัตร นศ.จีน (3) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 26 ก.ย. 2557-26 ก.ย. 2557 รูป