เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เริ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
Img

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ รายการ จำนวน
ผู้ชม
1
  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส...
 246
2
  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานไทย...
 187
3
  สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์...
 186
4
  โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก...
 225
5
  พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ...
 68
6
  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย ครูวสันต์.คอม...
 172
7
  ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี...
 180
8
  พระราชกรณียกิจด้านศาสนา ...
 62
9
  ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง...
 198
10
  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ...
 216
11
  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์...
 194
12
  โครงการ IS3 โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
 208
13
  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ ...
 171
14
  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร...
 168
15
  พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ...
 69

รวมทั้งหมด 81 แถว หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]NextLast>>