กำหนดการเปิดให้บริการภาคเรียนที่ 3 วันจันทร์ -วันพฤหัสบดี: เวลา 08.30-19.00 น. วันศุกร์: เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์: ปิดทำการ วันอาทิตย์: เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดของมหาวิทยาลัย)
 
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ

Username   Password  


กิจกรรมสำนัก

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การวิพากษ์และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (SAR ๑๔)" ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โบตานี่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการประกวดวาดภาพระบายสีส่งเสริมคุณธรรมในหัวข้อ "ความดีที่หนูทำได้" (โครงการห้องสมุดมีชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 27-31 มกราคม 2557)
โครงการการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อติดต่อฐานข้อมูล (โครงการห้องสมุดมีชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 27-31 มกราคม 2557)
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวลักษณ์เวชวิทยาขลังที่ได้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ดูภาพทั้งหมด
เชิญคลิ๊กเข้าสู่การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558
เกี่ยวกับสำนัก หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสำนัก ประกันคุณภาพ ฐานข้อมูลออนไลน์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ราชกิจจานุเบกษา หอสมุด สมุทรปราการ ผลงานของสำนักวิทยบริการ ฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คู่มือการใช้ห้องสมุด มรธ.โทรทัศน์รวมออนไลน์ แผนผังเว็บไซต์
แบบประเมินระดับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
แบบประเมินความต้องการในการอบรม
กำลังใช้งาน 1 ท่าน
ผู้เข้าชมวันนี้23ท่าน
เดือน ธันวาคม13071ท่าน
รวมตั้งแต่ 1 ม.ค.55
ท่าน