ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ
ประจำปี 2566
ประจำปี 2565
ประจำปี 2564
ประจำปี 2563
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
2565 (มิ.ย.65-พ.ค.66)
2564 (1 มิ.ย.64-31 มี.ค.65)
2563 (มิ.ย.63 - มี.ค. 64)
2562 (มิ.ย.62-มี.ค.63)
2561 (มิ.ย.61-พ.ค.62)
2560 มิ.ย.60-พ.ค.61
2559 มิ.ย.59-พ.ค.60
2558 มิ.ย.58-พ.ค.59
2557 มิ.ย.57-ก.ค.58
รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
พฤษภาคม 2566
เมษายน 2566
มีนาคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มกราคม 2566
ธันวาคม 2565
พฤศจิกายน 2565
ตุลาคม 2565
กันยายน 2565
สิงหาคม 2565
กรกฏาคม 2565
มิถุนายน 2565
พฤษภาคม 2565
เมษายน 2565
มีนาคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มกราคม 2565
ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม 2564
สิงหาคม 2564
กรกฏาคม 2564
มิถุนายน 2564
พฤษภาคม 2564
เมษายน 2564
มีนาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มกราคม 2564
ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตุลาคม 2563
กันยายน 2563
สิงหาคม 2563
กรกฏาคม 2563
มิถุนายน 2563
มีนาคม 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
สิงหาคม 2562
กรกฏาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
รายงานปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
มกราคม 2565
ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม 2564
กันยายน 2564
สิงหาคม 2564
กรกฏาคม 2564
มิถุนายน 2564
พฤษภาคม 2564
เมษายน 2564
มีนาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มกราคม 2564
ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตุลาคม 2563
สรุปตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63
สรุปตั้งแต่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62