รายงานผลสำรวจความพึงใจตามปีการศึกษา
2565 (มิ.ย.65-พ.ค.66)
2564 (1 มิ.ย.64-31 มี.ค.65)
2563 (มิ.ย.63 - มี.ค. 64)
2562 (มิ.ย.62-มี.ค.63)
2561 (มิ.ย.61-พ.ค.62)
2560 มิ.ย.60-พ.ค.61
2559 มิ.ย.59-พ.ค.60
2558 มิ.ย.58-พ.ค.59
2557 มิ.ย.57-ก.ค.58