นวัตกรรมของสำนัก
การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้บริการ..
การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ..
ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์เพื่อการบริการผ่าน..
การพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบ..
การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่าน..
ระบบการจัดการสื่อการเรียนการสอน