รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2566 (1 มิ.ย.66-31 พ.ค.67)
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2565 (มิ.ย.65-พ.ค.66)
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย.64-31 มี.ค.65)
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2563 (มิ.ย.63 - มี.ค. 64)
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2562 (มิ.ย.62-มี.ค.63)
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2561 (มิ.ย.61-พ.ค.62)
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2560 มิ.ย.60-พ.ค.61
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2559 มิ.ย.59-พ.ค.60
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2558 มิ.ย.58-พ.ค.59
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2557 มิ.ย.57-ก.ค.58


ทั้งหมด 10 รายการ : 1 หน้า : 1