งานสัมมนาและอบรม ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ 

   * หมายถึงมีค่าใช้จ่ายในคอร์ส อบรมนี้
  หัวข้อ สถานที่ วันที่ รายละเอียด
การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ... ห้องประชุม 50 ปี มหา... 16 มี.ค. 2563-17 เม.ย. 2563 คลิ๊กเบาๆ
การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื... ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อ... 12 มี.ค. 2563-13 มี.ค. 2563 คลิ๊กเบาๆ
การอบรม เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการ... ห้องปฏิบัติการ MIS อ... 14 ม.ค. 2563 คลิ๊กเบาๆ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประย... ห้องประชุมเฉลิมพระเก... 23 ม.ค. 2563 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอน... ห้องประชุม 50 ปี มหา... 8 ม.ค. 2563 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินก... มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ... 15 ม.ค. 2563-17 ม.ค. 2563 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินก... มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ... 15 ม.ค. 2563-17 ม.ค. 2563 คลิ๊กเบาๆ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “Digital P... ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ... 19 ธ.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมวิชาการโครงการสัมมนาวิชากา... ณ ห้องประชุมรักตะกนิ... 31 ต.ค. 2562- 1 พ.ย. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กา... ห้องปฏิบัติการคอมพิว... 26 ก.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประช... ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ ม... 22 มี.ค. 2560 คลิ๊กเบาๆ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้อ... ณ ศูนย์มานุษวิทยาสิร... 13 ธ.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเต... ณ ห้องประชุมศาสตราจา... 1 มี.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile... ณ ห้องประชุมอารีย์สั... 21 ก.พ. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Dat... ณ ห้องประชุมชั้น 5 อ... 15 ก.พ. 2562 คลิ๊กเบาๆ


| รวม 75 แถว | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>