งานสัมมนาและอบรม ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ 

   * หมายถึงมีค่าใช้จ่ายในคอร์ส อบรมนี้
  หัวข้อ สถานที่ วันที่ รายละเอียด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินก... มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ... 15 ม.ค. 2563-17 ม.ค. 2563 คลิ๊กเบาๆ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “Digital P... ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ... 19 ธ.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมวิชาการโครงการสัมมนาวิชากา... ณ ห้องประชุมรักตะกนิ... 31 ต.ค. 2562- 1 พ.ย. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กา... ห้องปฏิบัติการคอมพิว... 26 ก.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประช... ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ ม... 22 มี.ค. 2560 คลิ๊กเบาๆ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้อ... ณ ศูนย์มานุษวิทยาสิร... 13 ธ.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเต... ณ ห้องประชุมศาสตราจา... 1 มี.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile... ณ ห้องประชุมอารีย์สั... 21 ก.พ. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Dat... ณ ห้องประชุมชั้น 5 อ... 15 ก.พ. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทา... ณ ห้องประชุมแคทลียา ... 12 ธ.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การอบรม เรื่อง "ILL ebooks Sharing"... ณ ห้องปฏิบัติการคอมพ... 5 มิ.ย. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การอบรม เรื่อง การสื่อสารอย่างไรได้... ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ... 29 พ.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแ... ณ ศูนย์วิทยบริการ มห... 15 พ.ค. 2562-16 พ.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด... หอประชุม มหาวิทยาลัย... 7 มิ.ย. 2562 คลิ๊กเบาๆ
ประชุมวิชาการ TK Forum 2019 Desig... ห้อง Meeting 1-2 ศูน... 4 เม.ย. 2562 คลิ๊กเบาๆ


| รวม 69 แถว | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>