งานสัมมนาและอบรม ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ 

   * หมายถึงมีค่าใช้จ่ายในคอร์ส อบรมนี้
  หัวข้อ สถานที่ วันที่ รายละเอียด
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอน... ผ่านระบบประชุมอิเล็ก... 10 เม.ย. 2567 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใ... ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อ... 15 มี.ค. 2567 คลิ๊กเบาๆ
โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิ... ผ่านทาง Facebook liv... 27 ก.พ. 2567 คลิ๊กเบาๆ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การ... ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอ... 29 มิ.ย. 2566 คลิ๊กเบาๆ
สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถา... ห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ อ... 19 มิ.ย. 2566-20 มิ.ย. 2566 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส... ผ่านระบบออนไลน์ Zoom... 30 พ.ค. 2566 คลิ๊กเบาๆ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ง... ผ่านระบบออนไลน์ Zoom... 27 มี.ค. 2566 คลิ๊กเบาๆ
ประชุมวิชาการ TK Forum 2023 Librar... ผ่านระบบออนไลน์ Zoom... 23 มี.ค. 2566 คลิ๊กเบาๆ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... ห้องประชุมศรีเจริญ อ... 31 ม.ค. 2566 คลิ๊กเบาๆ
โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ... มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบ... 19 ก.ค. 2565-20 ก.ค. 2565 คลิ๊กเบาๆ
โครงการสัมมนา เรื่อง แนวโน้มเทคโนโล... มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบ... 6 มิ.ย. 2565 คลิ๊กเบาๆ
* โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียน... มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบ... 25 พ.ค. 2565 คลิ๊กเบาๆ
โครงการกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู... มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบ... 19 พ.ค. 2565 คลิ๊กเบาๆ
ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดในอนาค... มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบ... 19 พ.ค. 2565 คลิ๊กเบาๆ
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก... มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบ... 31 มี.ค. 2565 คลิ๊กเบาๆ


| รวม 105 แถว | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>