งานสัมมนาและอบรม ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ 

   * หมายถึงมีค่าใช้จ่ายในคอร์ส อบรมนี้
  หัวข้อ สถานที่ วันที่ รายละเอียด
โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้ง... มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน... 4 พ.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การฝึกอบรมการการจัดหมู่ระบบหอสมุดรั... ณ อาคารหอสมุด มหาวิท... 13 มี.ค. 2560-14 มี.ค. 2560 คลิ๊กเบาๆ
* ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประช... ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ ม... 22 มี.ค. 2560-24 มี.ค. 2560 คลิ๊กเบาๆ
* การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต... ณ โรงแรม เอส. ดี. อเ... 29 มิ.ย. 2559- 1 ก.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี... ชั้น 11 สำนักวิทยบริ... 11 เม.ย. 2559 คลิ๊กเบาๆ
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี... ชั้น 11 สำนักวิทยบริ... 23 ก.พ. 2559-29 มี.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอน... มหาวิทยาลัยสวนดุสิต... 18 มี.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ
การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื... สำนักหอสมุด มหาวิทยา... 29 ก.พ. 2559- 1 มี.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ
การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องส... มหาวิทยาลัยคริสเตียน... 26 ก.พ. 2559 คลิ๊กเบาๆ
* โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพา... โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน ... 17 มิ.ย. 2558-19 มิ.ย. 2558 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าประชุมสัมมนางานสมัชชาคุณธรรม... ณ ห้องวายุภักษ์ แกรน... 25 มี.ค. 2558-26 มี.ค. 2558 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพั... ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร... 23 เม.ย. 2558 คลิ๊กเบาๆ
* การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการหอสมุดและคล... ณ ห้องประชุมประชาสั... 7 ส.ค. 2557 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “คว... ณ ห้องประชุมศาสตราจา... 27 มิ.ย. 2557 คลิ๊กเบาๆ
* การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด... ณ ห้องอิมพีเรียลแกรน... 2 ธ.ค. 2556- 4 ธ.ค. 2556 คลิ๊กเบาๆ


| รวม 36 แถว | 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>