ฐานข้อมูลออนไลน์


**** โปรดอ่าน ข้อกำหนดในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ****


สถิติการสืบค้น ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน พศ. 2559

ฐานข้อมูล ดาวน์โหลด ช่วงเวลาให้บริการ จำนวนผู้ใช้งาน
e-Thesis DRU สืบค้นวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการฯ
คู่มือ 134
ห้องสมุดมารวย ออนไลน์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
250
Academic Search Complete
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
317
EBSCO Discovery Service Plus Full Text
1 มค 61 - 31 ธค 61 202
E Book (DRU) หนังสือออนไลน์ มรธ.
- 404
Emerald Management (EM92)
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
215
Computer & Applied Sciences Complete
1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
195
Communication & Mass Media Complete
1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
163
ScienceDirect
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
397
American Chemical Society Journal(ACS)
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
176
Education Research Complete
1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
225
Web of Science
คู่มือ 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
228
ABI/INFORM Collection
คู่มือ 1 พ.ย.60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
220
ProQuest Dissertations & Theses Fulltext
คู่มือ 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
556
ThaiLIS
คู่มือ 3132
SpringerLink-Journal
คู่มือ 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
516
E book Collection (Ebscohost)
คู่มือ 169
IR-WEB สืบค้นวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการฯ
คู่มือ 420
H.W. Wilson (12 Subjects)
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
181
ACM Digital Library
คู่มือ 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
178
ฐานข้อมูลทดลองใช้ ดาวน์โหลด ช่วงเวลาให้บริการ จำนวนผู้ใช้งาน
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
China Reference Works Online
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 56
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
China Doctoral Dissertations Full-text Database
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 83
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
China Masters' Theses Full-text Database
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 74
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
China Academic Journals Full-text Database
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 108
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Academic Fucus
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 63
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Entrepreneurial Studies Source
1 เม.ย. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60 99
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Science Reference Center
1 เม.ย. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60 88
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Food Science Source
15 มีนาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 138
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
โปรแกรมฝึกภาษา Access English

อาจารย์ หรือนักศึกษาลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ https://accessenglishnow.com/platform

โดยคลิ๊กที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand(ประเทศไทย) จากนั้นก็เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไปล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

คู่มือ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 175
Women and Social Movements,International
183
BioOne
คู่มือ 126