ฐานข้อมูลออนไลน์


**** โปรดอ่าน ข้อกำหนดในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ****


สิถิติการสืบค้น ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน พศ. 2559

ฐานข้อมูล ดาวน์โหลด ช่วงเวลาให้บริการ จำนวนผู้ใช้งาน
e-Thesis DRU สืบค้นวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการฯ
คู่มือ 14
วิทยานิพนธ์ไทย (Thai Theses Online)
620
ห้องสมุดมารวย ออนไลน์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
195
Academic Search Complete
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
250
EBSCO Discovery Service Plus Full Text
1 มค 61 - 31 ธค 61 159
E Book (DRU) หนังสือออนไลน์ มรธ.
- 268
Emerald Management (EM92)
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
176
Computer & Applied Sciences Complete
1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
153
Communication & Mass Media Complete
1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
122
ScienceDirect
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
352
American Chemical Society Journal(ACS)
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
136
Education Research Complete
1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
148
Web of Science
คู่มือ 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
184
ABI/INFORM Collection
คู่มือ 1 พ.ย.60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
146
ProQuest Dissertations & Theses Fulltext
คู่มือ 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
454
ThaiLIS
คู่มือ 2443
SpringerLink-Journal
คู่มือ 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
357
E book Collection (Ebscohost)
คู่มือ 133
IR-WEB สืบค้นวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการฯ
คู่มือ 366
H.W. Wilson (12 Subjects)
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
อยู่ระหว่างจ้างบริการ
142
ACM Digital Library
คู่มือ 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61
เปิดให้บริการแล้ว
141
ฐานข้อมูลทดลองใช้ ดาวน์โหลด ช่วงเวลาให้บริการ จำนวนผู้ใช้งาน
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Academic Search Ulitmate
1 เม.ย. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 13
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Gale Academic OneFile
1 เม.ย. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 7
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
China Reference Works Online
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 30
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
China Doctoral Dissertations Full-text Database
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 35
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
China Masters' Theses Full-text Database
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 39
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
China Academic Journals Full-text Database
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 61
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Academic Fucus
1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 30
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Entrepreneurial Studies Source
1 เม.ย. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60 71
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Science Reference Center
1 เม.ย. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60 64
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
1 มี.ค. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 68
ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 ม.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 138
ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW
15 ม.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60 259
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Food Science Source
15 มีนาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 100
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
โปรแกรมฝึกภาษา Access English

อาจารย์ หรือนักศึกษาลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ https://accessenglishnow.com/platform

โดยคลิ๊กที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand(ประเทศไทย) จากนั้นก็เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไปล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

คู่มือ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 141
Cambridge Journal Online (CJO)
1 มีนาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559 117
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
National Geographic Virtual Library
1 ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2559 195
ฐานข้อมูลใหม่ทดลองใช้
Academic OneFile
1 ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2559 121
ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi
12 มค. 28 - 12 เม.ย. 58 143
Ebsco Discovery Service (EDS) และเลือก Ebsco Discovery Service
คู่มือ 1 เมษายน 2557 - 31 ธันวาม 2557 97
Charing Thailnad's Economy Plus(เศรษฐกิจ E leraning)
15 พ.ย 56 - 15 พ.ค 57 124
IEEE elearning Library
User=dhonburirutrial
password=ieee2013
1 ส.ค. 56 ถึง 31 ก.ย. 56 197
Women and Social Movements,International
139
BioOne
คู่มือ 99