ฐานข้อมูลออนไลน์


**** โปรดอ่าน ข้อกำหนดในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ****


สถิติการสืบค้น ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน พศ. 2559

ฐานข้อมูล ดาวน์โหลด ช่วงเวลาให้บริการ จำนวนผู้ใช้งาน
e-Thesis DRU สืบค้นวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการฯ
คู่มือ 175
ห้องสมุดมารวย ออนไลน์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
294
Academic Search Complete

เปิดให้บริการแล้ว
342
EBSCO Discovery Service Plus Full Text
1 มค 61 - 31 ธค 61 224
E Book (DRU) หนังสือออนไลน์ มรธ.
- 452
Emerald Management (EM92)

เปิดให้บริการแล้ว
239
Computer & Applied Sciences Complete

เปิดให้บริการแล้ว
212
Communication & Mass Media Complete

เปิดให้บริการแล้ว
178
ScienceDirect

เปิดให้บริการแล้ว
436
American Chemical Society Journal(ACS)

เปิดให้บริการแล้ว
193
Education Research Complete

เปิดให้บริการแล้ว
244
Web of Science
คู่มือ
เปิดให้บริการแล้ว
251
ABI/INFORM Collection
คู่มือ
เปิดให้บริการแล้ว
244
ProQuest Dissertations & Theses Fulltext
คู่มือ
เปิดให้บริการแล้ว
584
ThaiLIS
คู่มือ 3634
SpringerLink-Journal
คู่มือ
เปิดให้บริการแล้ว
567
E book Collection (Ebscohost)
คู่มือ 186
IR-WEB สืบค้นวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการฯ
คู่มือ 452
H.W. Wilson (12 Subjects)

เปิดให้บริการแล้ว
199
ACM Digital Library
คู่มือ
เปิดให้บริการแล้ว
199
ฐานข้อมูลทดลองใช้ ดาวน์โหลด ช่วงเวลาให้บริการ จำนวนผู้ใช้งาน
Women and Social Movements,International
204
BioOne
คู่มือ 141