รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการอบรม เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
สถานที่ห้องปฏิบัติการ MIS อาคาร 4 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่อบรม14 มกราคม 2563
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
  • นางสาว มนสรรพพร เสนารา
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • คุณพวงเพ็ชร ศรีเย็น
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้