ประกาศ


การเปิดใช้งาน โมบายเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตั้งแต่ วันที่ 25 กัยยายน 2558 เป็นต้นไป


โมบายเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โมบายเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การแยกเว็บไซต์มาเป็นอันใหม่อีกเวอร์ชั่น เป็นคนละเว็บกับตัวหลัก ซึ่งจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้อาจตัดหน้าเว็บบางหน้าที่ไม่จำเป็นออก เหลือไว้เฉพาะหน้าที่เป็นเนื้อหาหลักสำคัญๆ เท่านั้น โดยส่วนมากเนื้อหาในโมบายเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีน้อยกว่าอยู่แล้ว จึงสามารถโหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว


+++ คลิ๊กเข้าใช้งาน โมบายเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี +++ (กรุณาเข้าใช้งานโดยโทรศัพท์มือถือ)